Uw ijzercontainer wordt
GRATIS geplaatst
Kies zelf uw datum
en levertijd
Vandaag besteld,
morgen geplaatst

U heeft waarschijnlijk al vaak gehoord op het nieuws dat oude golfplaten, schoorsteenpijpen, rioolbuizen en dakleien mogelijk asbest bevatten. Asbest is stevig, isolerend, duurzaam, brandwerend en ook nog goedkoop. Maar het is ook zeer schadelijk voor de gezondheid van mensen. Om deze reden is het niet meer toegestaan om het materiaal te gebruiken in bouwconstructies en moeten alle oude constructies waarin dit voorkomt, zorgvuldig worden verwijderd bij sloopwerkzaamheden.

Bij Schrijver Zutphen krijgen we regelmatig de vraag of wij asbest of materiaal dat hierop lijkt ook afvoeren. Wij voeren geen asbest of gelijkend materiaal af. Hieronder leggen wij uit wat u kunt doen als u te maken krijgt met asbest verwijderen of vergelijkbaar materiaal.

Asbest herkennen

Bouwwerken die na 1994 zijn gebouwd zouden geen asbest meer moeten bevatten. Dat is ten minste één van de belangrijkste regels die nu gelden. Bij het slopen van gebouwen van vóór 1994 moet eerst een asbestinventarisatierapport worden opgesteld. Toch is het mogelijk dat er ook in nieuwere gebouwen (illegaal) asbest is verwerkt. Bij twijfel is het verstandig om ook voor dit sloopwerk een asbestinventarisatierapport aan te vragen. Ook is het mogelijk dat er in gebouwen van vóór 1993 dit materiaal niet is gebruikt. Dat moet wel worden bevestigd.

Materialen die mogelijk asbest bevatten zijn:

Asbest herkennen kan ook aan de hand van een ander kenmerk, namelijk het “NT” kenmerk. Dat staat voor ‘nieuwe technologie’. Als dit kenmerk op het materiaal staat, bijvoorbeeld op een golfplaat, bevat het geen asbest.

Afvoeren van asbest vergelijkend materiaal

Materiaal dat vrij is van asbest kan in principe worden afgevoerd door een aannemer of afvalbedrijf zonder specifieke asbestcertificering, zoals Schrijver Zutphen. Toch verwerken wij geen asbest vergelijkende materialen omdat veel verwerkingsbedrijven dit afval mogelijk niet accepteren. Om ervoor te zorgen dat er nooit asbest tussen het afval terechtkomt, weigeren we uit voorzorg al het afval dat hierop lijkt.

Schakel een specialistisch bedrijf in

Als u te maken heeft met asbest of materiaal dat hierop lijkt, raden we u aan om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Deze bedrijven beschikken over de nodige ervaring, kennis en apparatuur om op een veilige en gereguleerde manier met dit materiaal om te gaan. Ze kunnen professionele asbestinventarisaties uitvoeren om de aanwezigheid en risico’s nauwkeurig vast te stellen. Bovendien kunnen ze adviseren over de juiste verwijderingsmethoden en de wettelijke vereisten die daarbij komen kijken.

Een gekwalificeerd asbestverwijderingsbedrijf kan een gedetailleerd plan opstellen voor het veilig verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal. Ze volgen strikte procedures om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en de gezondheid van zowel hun werknemers als de omgeving te beschermen. Daarnaast kunnen ze u begeleiden bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het naleven van de lokale regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering.

Container huren bij Schrijver Zutphen

Zorg er altijd voor dat u van tevoren goed bekijkt welk afval u wilt afvoeren. Niet alles mag namelijk in een container worden gegooid. Het juist scheiden en afvoeren van afval draagt bij aan duurzaamheid en milieubescherming. Om deze reden is het verstandig om bewust te zijn van de specifieke afvalregels en richtlijnen die van toepassing zijn op uw situatie.

Voor al het andere afval kunt u voordelig een container huren bij Schrijver Zutphen. Neem gerust contact met ons als u meer wilt weten over onze container verhuur diensten.