Uw ijzercontainer wordt
GRATIS geplaatst
Kies zelf uw datum
en levertijd
Vandaag besteld,
morgen geplaatst

De familie Schrijver draagt al zo’n 65 jaar zorg voor het inzamelen, verwerken en sorteren van alle soorten metalen en afval. Schrijver is actief in zowel Nederland als Duitsland. Sinds augustus 2015 heeft Schrijver haar dienstverlening uitgebreid met de afvalinzamelingstak. Wat ooit begon als een bedrijfje met een bakfiets, bestuurd door opa Schrijver, is uitgegroeid tot een bedrijf van ruim 10.000 vierkante meter met een groot bereik en sterk imago.

Inmiddels wordt Schrijver gerund door de derde generatie. Schrijver Zutphen is een modern metaalrecycling- en afvalinzamelingsbedrijf waar zowel bedrijven als particulieren terecht kunnen. Het metaal wordt op verantwoorde en milieuvriendelijke wijze ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. Schrijver verwerkt op jaarbasis duizenden tonnen non-ferro en ferro schroot. Tevens kunnen alle inwoners uit omliggende dorpen bij ons een afzetcontainer voor hun verbouwing bestellen. Het personeelsbestand bestaat uit 26 gemotiveerde werknemers die allen hun steentje bijdragen aan de uitbreiding en optimalisering van de firma.

Duurzaamheid

Vanaf de inwerkingtreding van de Euro 6 norm moet de emissie van stikstofoxide van alle voertuigen met dieselmotor sterk dalen ten opzichte van de eerder geldende Euro 5 norm. Het is de bedoeling dat het gehele wagenpark binnen drie jaar aan de euro 6 norm voldoet. Tevens is Schrijver reeds in het bezit van een nieuwe Daf XG multilift vrachtwagen die aan de Euro 6 norm voldoet. Medio 2023 wordt het wagenpark uitgebreid met een nieuwe Volvo portaalauto die eveneens is voorzien van een Euro 6 motor.

De maatschappij en dus ook de regelgeving richt zich steeds meer op duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Wij vinden het belangrijk hierin mee te gaan en dit ook naar onze klanten toe uit te stralen. Het gehele terrein aan de Loskade 3 is verhard en voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het bedrijf voldoet daarmee aan de steeds strenger wordende milieueisen.

Ontwikkelingen

Het bedrijf staat niet stil. Naast de inzameling van schroot houdt Schrijver zich bezig met de inzameling van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout-, puin-, groenafval en andere reststromen. Een eventuele uitbreiding van transportmogelijkheden in de toekomst ligt voor de hand, gezien het feit de waterwegen richting Duitsland en België een positieve ligging hebben. Een bijkomend voordeel van transport over het water is dat de milieubelasting lager is dan wanneer vrachtwagens worden ingezet. Iedereen die ons terrein betreedt passeert twee radiodetectiepalen. Deze palen signaleren eventueel radioactief afval. Industrieel afval zoals rookmelders of sprinklerinstallaties kunnen radioactief materiaal bevatten.


Direct een container bestellen